Raspored dopunskog rada - popravnih ispita

Škola za medicinske sestre Vinogradska

TERMINI POPRAVNOG ISPITA

BIOLOGIJA

PISANI DIO ISPITA 23.8.2023. u 10.00

USMENI DIO ISPITA 24.8.2023. u 9.00